Aktuality

DIVADLO

Ve středu 5. 2. 2020 nás čeká divadélko,

Pohádka z kuchařské čepice,

začínáme v 10:45,tentokrát v Měcholupech.

Pohádky

Čerpání fondů EU

Školní řád

Podmínky zacházení s majetkem školy.

  • Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami a knihami. Všichni zaměstnanci školy jsou příkladem dětem – svým postojem k majetku školy.
  • Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.
  • Všichni zaměstnanci, zákonní zástupci a další osoby, vstupující do školy jsou povinni se seznámit se Školním řádem, který je k dispozici ve vstupním prostoru školy a dodržovat ho.