Aktuality

 Společné setkání

2.4.2019 v 16:00

--------------------

Letní provoz

přihlášky pro veřejnost již přístupné

--------------------

 

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

--------------------

Opatření proti šíření KORONAVIRU

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOŠÍK 
s účinností od 1. září 2018

Činnost mateřské školy vykonává Mateřská škola KOŠÍK, s.r.o. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

Údaje o zařízení


Adresa sídla:            Pod Horou 463, Březová-Oleško, 252 45

Provozovny:                   K Horkám 504/40, Praha 10, 102 00

                                    Za kovárnou 422/15, Praha 10, 102 00

                                    Václava Rady 1453/7, Praha 5, 152 00

Mobilní telefon:        732 741 587 – Bc. Markéta Hilmarová – ředitelka školy

                              734 277 828 - Bc. Markéta Orawská - zástupce ředitele a vedoucí pedagog

                              608 241 021- Lenka Korejčíková – zástupce ředitele a manažerka školy

                                  

Emailová adresa ředitele školy:                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emailová adresa manažera školy:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emailová adresa hlavního pedagoga:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky:                                    www.mskosik.cz

IČO:               06252869

Č. účtu:           96679002/5500 – pobočka Hostivař

                      96679010/5500 – pobočka Dolní Měcholupy

                      96679029/5500 – pobočka Zbraslav

 

Odpovědná osoba – ředitelka školy Bc. Markéta Hilmarová

 
Články školního řádu:

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Podmínky zacházení s majetkem školy.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

Vnitřní řád jídelny/výdejny.