Aktuality

 Společné setkání

2.4.2019 v 16:00

--------------------

Letní provoz

přihlášky pro veřejnost již přístupné

--------------------

 

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

--------------------

Opatření proti šíření KORONAVIRU

Režim dne 

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.00        Příchod do mateřské školy, volná hra

8.00 - 8.30         Úklid, rozcvička

8.30 – 8.45        Ranní kruh – přiítání, mluvení o pocitech, o aktuálních tématéch a o tom, co nás čeká

8.45 – 9.05        Hygiena, svačina

9.05 – 9.30        Řízená činnost dle tématických plánů

9.30 - 11.30       Pití, hygiena, pobyt venku

11.30 – 12.00    Hygiena, oběd

12.00 – 14.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti

14.00 – 14.30    Protažení, pohybová chvilka, hygiena

14.30 – 15.00    Svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Odpolední tématické bloky

PO ÚT ST ČT
Keramika, výtvarné odpoledne Logopedická prevence Hudebně pohybové odpoledne (plavání)

Angličtina

(vyučují studenti ze zahraničí)

Enviromentální odpoledne

16.00 – 17.00    Volná hra, pobyt na zahradě

17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka

17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí