Aktuality

Nabízíme od září 2 volná místa v naší MŠ!!!

 

 

Letní provoz- poslední volná místa!

Pohádky

Čerpání fondů EU

Režim dne 

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.30        Příchod do mateřské školy, volná hra
8.30 – 9.00        Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně preventivní cvičení
9.00 – 9.30        Hygiena, svačina
9.30 – 10.00      Řízená činnost dle tématických plánů
10.00 - 12.00     Pobyt venku
12.00 – 12.30    Hygiena, oběd
12.30 – 13.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00    Odpočinek s pohádkou
14.00 – 14.15    Zdravotně preventivní cvičení
14.15 – 14.45    Hygiena, svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Odpolední řízená činnost, volná hra
16.00 – 17.00    Volná hra
17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka
17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí